Đã đóng

Online patha-lab menegment system

Dự án này vừa được trao cho kareliyamehul359 với giá ₹7777 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Defination is online pathalab menagment system

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online