Còn mở

Online store Website hosting

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $234 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
141
Mô tả dự án

I need my website re-configured.I already have a design, I just need you to build my online store.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online