Ontwerp een T-shirt

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 73

Mô Tả Dự Án

Hi all,

I am looking for a design for a T-shirt with the text: "No mas Sanger", "No mas Morto" or "No mas Violence".

No mas sanger means: no more blood.

No mas morto means: no more death.

This of for spreading the message that the killings need to stop.

The line No mas should be in white & sanger, morto or violence in red.

I hope this is enough information to get you going and am looking forward to the submissions.

Best regards,

Bryan

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online