Đã đóng

Ontwerp een T-shirt

Dự án này đã nhận được 75 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €72 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

Hi all,

I am looking for a design for a T-shirt with the text: "No mas Sanger", "No mas Morto" or "No mas Violence".

No mas sanger means: no more blood.

No mas morto means: no more death.

This of for spreading the message that the killings need to stop.

The line No mas should be in white & sanger, morto or violence in red.

I hope this is enough information to get you going and am looking forward to the submissions.

Best regards,

Bryan

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online