Optimize wordpress site - Faster Loading Time - Minify etc.

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 38

Mô Tả Dự Án

Avada expert ONLY.

1-2 hours work to maximise load time.

Website sitting on VPS with 1gb Ram - something slowing down code. May need some tweaking.

Not interested in millions of firms with generic responses saying they can do it. You will be blacklisted.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online