Đã đóng

Optmizepress

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $71 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $15 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Give me the latest version of OptmizePress wp plugin, if you have bought OptmizePress you know that you can install it on 3 websites, you can install it in mine and i'll pay $15

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online