Đã Đóng

Other or not sure

I m lifestyle accessories designer. I have completed my training in liberty shoes pvt ltd.

Kỹ năng: Tạo thương hiệu, Nhận diện thương hiệu, Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Thiết kế trang web

Xem thêm: training freelance graphic designer, shoes banner designer, shoes logo designer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14396372

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹12500 cho công việc này

pixtualgraphics

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. i assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to you. let me share the best deal w Thêm

₹12500 INR trong 0 ngày
(687 Đánh Giá)
7.0