Còn mở

PIONEER PACKERS 7700987575

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹7240 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

1. LANDING PAGE A 5 SEC SLIDESHOW PQUDE NEEDED

[url removed, login to view] PROFILE

3. GALLERY PIC + VIDEO SECTION

4. SERVICES

5. WHY PIONEER MOVERS AND PACKERS

6. T & C

7. FAQ's

8. ONLINE QUOTATION

9. FEEDBACK WITH STAR RATING.

10. VIDEO TESTIMONIALS

[url removed, login to view] FEATURES

12. CONTACT US SOCIAL MEDIA

13. ONE PAGE TEMPLATE

14. GOOGLE ANALYTICS

15. CHAT

16. GOOGLE MAP

17. OFFERS

18. SEO

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online