Đã đóng

PROMOTE NEW TANTRIC MASSAGE SERVICE IN LOCAL COMMUNITY

Dự án này đã được trao cho alishamim422 với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

SEEKING TO PROMOTE MYSELF AS A TANTRIC MASSEUSE IN LOCAL COMMUNITY AND WANT TO DESIGN SOME REALLY ATTRACTIVE BUSINESS CARDS AND FLYERS AND ANYTHING ELSE YOU CAN THINK OF....

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online