Đã hoàn thành

PSD-2-WP - 2 simple pages only

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hswebdevelopment với giá $90 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $45 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

▬ These 2 pages [url removed, login to view] [url removed, login to view] (PSD to WP)

▬ Fully mobile responsive

▬ Show me your top best 5 WordPress works

*Start proposal with "I'm a WP Pro & can do it in 1 week"

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online