4 Pages Astrology Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $20 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

I need a 4 pages astrology website.

Home

Services

Blog

Contact

Home page will have menu, slider with 2-3 banners, about us section, 2 sections for our services, latest blog and Footer

Services - Services page will have listing of different different services having Name, image and description with read more button.

Blog - listing of blog posts having Name, image and description with read more button.

Contact - Contact form with contact details

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online