Đã đóng

Pasar y mejorar Diseño powerpoint a photoshop

Dự án này đã được trao cho albertopc795 với giá $1309 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$450 - $3750 MXN
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Debo pasar una diseño de folleto realizado en powerpoint a un diseño en photoshop. Al momento de actualizar el diseño deseamos tambien que se realizan mejoras acorde a sus recomendaciones y retoques de detalles que son dificiles de realizar en powerpoint.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online