Còn mở

Paypal IPN send postback to HasOffers

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $54 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hello,

We need a script that is able to send a postback to [url removed, login to view] platform

after a successful Paypal payment (buy now button).

We have 2 buy now buttons and the script must call two different

URL based on which button is used.

A parameter "transaction id" is passed from the landing page where the buy now button is, to the IPN script so that is sent to the hasoffers platform.

All in all should be quite easy if you understand API and postback.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online