Đã đóng

Personal Artwork Website needs rebuilding.

Dự án này đã nhận được 90 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £13 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £15 GBP / hour
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

I am needing to get my website [url removed, login to view] rebuilt - For this I have PDF's showing exactly how I want each section of the website to look.

I previously built the site myself but now need someone to rebuild it so it properly works across tablets, phones etc. I'm fairly tight on budget at the moment for this and another site I have posted I need building but will have some other projects in the coming year that I should have more budget for.

Please get in touch if interested, with an idea of pricing and links to some of your previous work.

Thanks

Jake

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online