Đã đóng

Photo Booth Template Designer

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

To design a photo booth template according to the description from client.

Size: 4411 x 2979 pixel

FileFormat: Photoshop or ([url removed, login to view] & [url removed, login to view])

Prize: USD 5 per project Multiply Quantity: 10 to 20 per Month Equals: 50USD to 100USD per Month

Completion Date : Must be 2-3 days Prior to the Event Date

Commitment: Permanent in monthly basis as long as the clients like your design and as long as the business exist.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online