Đã đóng

Photo Editing of 6 photos of a house for sale

Dự án này đã nhận được 169 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $894 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
169
Mô tả dự án

We have 5/6 images of the inside and outside of a house that we need changes on, including the flooring, details to be removed, changing the colour of walls etc. They need to be good quality high resolution photos to be used in a sales brochure.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online