Còn mở

Photo Re-Toucher

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $21 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 AUD / hour
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I have some raw .jpg's from a modelling shoot. I need recommendations to enhance the images to suit the genre/theme of teh shoot. Nothing drastic is required, light balance and touch up's only. I have approx 20-30 images. Please send me your profiles. For spam reasons, what is 3 +1 =?

North Sydney, Australia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online