Đã đóng

Photographer - Graphic Designer for Online Watch Company

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $550 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hi there,

I have an online watch company called [url removed, login to view]

I need new photos of my products with cool backgrounds or on models wearing fashionable clothes (if you have them! If not dont worry). An example of photos would be [url removed, login to view] or [url removed, login to view]

I would be using these photos in social media as well as for promos advertised on FB/Instagram.

Các kỹ năng được yêu cầu
Randwick, Australia

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online