Đã đóng

My Photography Project

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱1339 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱440 - ₱1200 PHP
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hello people,

I need to get a quote for a professional photographer who is specialized in pictures for Linkedin or for a resume

Taguig, Philippines

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online