Đã đóng

Photoshop High Res. Cut Out Project, 4 Images, Possibly More

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $77 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

Greetings,

I'm seeking some Photoshop cut out work. I need someone to cut out images from photographs using Adobe Photoshop.

I need one image cut out from each photo and have four images needing work. In two of the photos I need to have the individuals cut out and on the other two I need to have the helmet cut out.

These will be high resolution images with fine detail on some of the edges. The images will be approximately 4mp at approximately 2700 x 4000 pixels each. The finished cut out images will need to have a transparent background.

I wasn't able to upload the images via "Freelancers" upload utility, so I will have to email the project files.

Thank you for your consideration.

Steve Turner

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online