Đã đóng

Photoshop and corel Draw expert

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹6316 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

We need a expert for designing, basically we need to make few pages of a book with better looks for kids, we need a freelancer who can start and deliver our requirement ASAP. Please make sure you do not bid on this project in case you are looking for any advance money, price will be only paid if we are satisfied after the work.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online