Đã đóng

Physio and Pilates Practice Name / Logo

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $84 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

Hello,

I am searching for a creative, modern and catchy name with positive vibes, and a logo for a small boutique physiotherapy practice / pilates studio , catering for a broad clientele.

Please help!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online