Đã đóng

Powerpoint Presentation for Investment Pitch Deck

Dự án này đã được trao cho VideoChef với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

I would like someone to prepare a PowerPoint presentation, Investment Pitch Deck - I have an outline of the content but am looking for someone to creatively add the content into a presentation. The presentation will be used to seek to secure investors so needs to look polished, professional etc. The presentation will likely be ~15 slides long and the company operate in the medical device space.

Design Example: [url removed, login to view]://[url removed, login to view]

I need it in next week, let me know how much time you will need.

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online