Đã hoàn thành

Powerpoint presentation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi VideoChef với giá $50 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

Need somebody to revamp my existing Health related PowerPoint presentation, total of 12 slides, mostly typed but some graphics. Just needs to be shaped up to look professional and smart, here is one example I really like:

[url removed, login to view]

While placing your bids, please mentioned price and how much time you will need to complete the presentation.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online