Đã đóng

8 Product Photos Photoshopped or Rendered For Amazon Listing

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I am looking for someone to create 8 images for my Amazon listing. Some photos might need 3D rendering if the supplied image isn’t goof enough.

I have a makeup brush product that I am selling online and the supplier has provided me the images of my finished product however I require someone to be creative with these images and give it various effects such as make it look the brush is in someones hand and various other effects.

Basically, make them look professional and attractive.

I have attached ideas of what I am looking for and also a picture of my product. So an example of the image the supplier has given me and what I want you to make it look like.

Thanks.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online