Đã đóng

Professional Brochure 4 Pages Max

Dự án này đã nhận được 67 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £103 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

1) design a financial professional brochure 4 pages - have experience in doing

2) you must be able to provide high quality resolution images - we have no images - we will not buy - you should have a database of images

3) we need an image of professional person face - as well - this must be free from google recognition - must be clean image

3) draw graphs and charts professionally

4) understand text and merge images to compliment text -

sample attachedr

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online