Đã hoàn thành

Project for chandrabhushan88 -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi chandrabhushan88 với giá $66 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi chandrabhushan88, I have a spec sheet document that i would like recreated as an editable indesign file (also supply as a pdf)

the design is done just needs editing up

I didnt think it would take you any more than 1 hr to complete.

oh and if you could try editing the green shade of the tank in photoshop to match the proper "FMR Green" that would also be great (just the pale green tank in the image only)

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online