Đã đóng

Project for fredsky0629 -- 4

Dự án này đã được trao cho fredsky0629 với giá $166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$40 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Design powerpoint template

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online