Project for nbprince -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €10 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

Hi nbprince, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. We have an online shop for fashion and we need someone who handle and discharge our product pictures

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online