Còn mở

Property management Mad Space & Places, Inc,

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $85 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

Design a logo for a property management and design company(Real Estate the colors are red white and blue. the company name is mad spaces & places, Inc. The logo will should encompass the name Mad Spaces & Places. Logo should use the name and add a symbol. The company envisions the name with & sign being a little fancy or one one of the key elements in the logo. The logo should maybe have a house incorporated in the logo some house maybe with eyelashes with both the house and a skyline of some some tall buildings in the back drop or next to the name of the [url removed, login to view] logo can a little fun , but serious. We would like the logo to encompass maybe some fat looking fonts that could be fun. The house should be inbedded in the logo with eyelashes on the house and the buildings look like sky scrappers, but fun with some fun windows on them get a little imaginary. The logo must be serious business , but a little fun, The letters should be perhaps a fat font. maybe a house with eyelashes embedded inside the logo

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online