Put photo of signature into pdf document

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

Hi there,

I have a scan pdf document of an official form. I need a signature from a photo (i.e. a photo of the signed document) to be copied onto the pdf so it looks like the person signed on the original scanned form.

See the documents attached.

The work must colour match both the white and black. It must look like genuine work. Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online