Python Flask and Javascript rebuild and integration - Full stack development

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 23

Mô Tả Dự Án

Making an existing prototype into a fully functional site. Requires you to have knowledge of Jinja2 templates, python and the flask framework. You will be tasked with integrating the front end JS heavy booking into a new style. So you will need to be amazing a JS. You will work to a specification of what is required. You will modify the existing JS code - you will make the front end amazing - using design skills to optimize the JS.

The site is not live - you will get the files once you have shown that you have the skills and experience to deliver on this project. Please only apply if you have worked with these technologies.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online