Đã đóng

Python Flask and Javascript rebuild and integration - Full stack development

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $595 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Making an existing prototype into a fully functional site. Requires you to have knowledge of Jinja2 templates, python and the flask framework. You will be tasked with integrating the front end JS heavy booking into a new style. So you will need to be amazing a JS. You will work to a specification of what is required. You will modify the existing JS code - you will make the front end amazing - using design skills to optimize the JS.

The site is not live - you will get the files once you have shown that you have the skills and experience to deliver on this project. Please only apply if you have worked with these technologies.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online