Quick Project - Edit Home Page FrameWork

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

Hi we need someone who can work right this moment to take our website as seen attached and insert in between our current 2 sections on homepage a section in the center and replace the bottom with what we will send you. This is a quick 1 hour project, we will be providing sliced page and will not require you to code the website, we do not want the code touched, only for you to insert new content in between. Our website is [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online