Đã hoàn thành

Quick Project - Edit Home Page FrameWork

Dự án này đã kết thúc thành công bởi struggler1 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Hi we need someone who can work right this moment to take our website as seen attached and insert in between our current 2 sections on homepage a section in the center and replace the bottom with what we will send you. This is a quick 1 hour project, we will be providing sliced page and will not require you to code the website, we do not want the code touched, only for you to insert new content in between. Our website is [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online