Đã đóng

WP RESIDENCE THEME EXPERT

Dự án này đã được trao cho JiffystacksTech với giá $210 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
134
Mô tả dự án

We need a WP RESIDENCE - WP ESTATE theme expert to help improve some details in our existing website based on that theme . Experience required .

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online