Đã đóng

ROTULACION DE TRACTOCAMION

Dự án này đã được trao cho articreations với giá $13 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

que tal, necesito un excelente diseño para rotulacion de tractocamiones, en las imagenes encontraran una foto ilustrativa de un tractocamion, y encontraran el logotipo de la empresa, el cual nos gustaria que utilicen su creatividad para un rotulado perfecto para las unidades.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online