Đã hoàn thành

ReDesign a Landing Page

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mahmood006 với giá $80 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I need to redesign this landing page [url removed, login to view]

The purpose of a landing page to capture leads .Target audience frequent corporate and business travelers that com to Los Angeles airpot LAX and use luxury transportation service . The website has to reflect that with nice images and graphic design .

I need to be eye catchy with nice design and call to action elements

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online