Còn mở

Rebranding visual design

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là £10 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£5 - £10 GBP / hour
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

My company is looking to go through a rebranding project, and thus would require an expert to help update the visuals of the existing brand, including logo, flyer, video from the data that we gathered and analysis.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online