Đã hoàn thành

Redesign my PDF form, make it fillable and add some functionality

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kh1604 với giá $50 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$40 - $100 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

I have a medical form that I need converted into a fillable PDF. Some advanced function required (cascading dropdown, check boxes, esign, email button, save button).

Need nice clean design. It will be used on Ipad and computer so Acroform is best, even thought livecycle is better (unless you can tell me how to fill a livecycle form on iPad).

Please only bid what you are willing to work for. I will not be haggling with freelancers. My budget is firm.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online