Đã đóng

Redesign a logo

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1446 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I have a logo which need redesign. It is low in pixels and as such poor image quality. It has to be redesigned. Logo can be seen on the link [url removed, login to view]

I need a person who can throw there skills to not only enhance the logo in its looks but to make a difference that can attract a customer. Something unique or might be funny. Logo can also be submitted in gif format. But please note as the logo will play an important part, so has to be designed in such a way that it can be put on business cards and pamphlets.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online