Đã hoàn thành

Redesign the content area of a website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi NathanAllsopp1 với giá $30 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I have a website that needs the main content area to be redesigned/improved.

The header/menu system/side bar looks great in my opinion, but I'm having issues trying to arrange headers/images/copy within the main content area. I am already a website developer, not not a website *designer* - I would like someone to take my existing content and mock up new layouts within Photoshop.

I could then take those designs and program them with HTML/CSS.

NOTE: This is a responsive Bootstrap3 site, so some consideration will have to be made for tablet and mobile.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online