Đã đóng

Redesign my website

Dự án này đã nhận được 116 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $442 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
116
Mô tả dự án

I need to have my personal website redesigned: [url removed, login to view]

I want it to be a unique design.

I'll handle the implementation of the design into HTML/CSS.

My new website will also have a blog section.

Other sections: About me, Experience, Portfolio, Contact.

It could be a single page website or multiple pages.

I want to get any ideas, something original and creative. Please send a little sketch of what you have in mind when you bid.

Add "design me" text in the middle part of the bid.

Please don't be a time waster, I'm very serious about it. Only professionals!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online