Còn mở

Redesign website

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $145 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $100 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

Current website [url removed, login to view]

Structure stays the same; what we need is redesigned high quality web elements for everything that is displayed on homepage. In case designer would have some ideas for layout change of current blocks it would be considered too.

PSD Desktop/tablet/mobile versions of homepage would be required in result.

One good example [url removed, login to view] (for desktop)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online