Đã đóng

Rediseñar un folleto

Dự án này đã được trao cho imagencreativajp với giá $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

Tengo una especie de manual o carta de presentación follete de unas 8 paginas con un diseño que no esta mal del todo. pero me gustaria darle un diseño mas atractivo, mas vistoso y que quien lo lea le sea facil la lectura.

las imagenes introducidas tambien quiero cambiarlas y me gustaria que imagenes que representen mas mi proyecto.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online