Đã hoàn thành

Redraw specific icon (24 hours delivery)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi creativeheaven1 với giá $55 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I need a 100% symmetric icon from the screenshot I have uploaded.

- Designed in Adobe Illustrator, and delivered as .AI file and .EPS file.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online