Đã đóng

Refine 2 Logo Concepts

Dự án này đã nhận được 117 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $87 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
117
Mô tả dự án

We are an alumni running club and have two logo designs that we created (unprofessionally) and would like to have them refined and delivered in readily reproducible formats for print, t-shirts, etc.

Logo refinement/revisions should include the following:

- Reproducing the two logos in a professional manner.

- Making minor specific adjustments to the graphic - slimming down the lightning bolt, aligning numbers.

- Possibly suggesting alternate font options and type layout/location for the team name.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online