Đã đóng

Replicate my exisitng website as a template on to shopify

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $249 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

The project is to replicate my current website on to Shopify. We are set with inventory updating and will just need to have a custom template made. Just need to replicate the pages over. Current website is using Magento. PM for details.

We will want just a few add-ons, but essentially want the same website onto Shopify.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online