Đã đóng

Revamp a Resturant Website

Dự án này đã nhận được 235 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1132 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
235
Mô tả dự án

[url removed, login to view] here is the current site I'm looking to revamp it and make it more cutting edge, I would like details how you would be willing to do this, I'm looking at different options from HTML to Wordpress sites as well. I would like to keep the ordering from the site feature. I would like who ever tries to win the bid to send me samples or your work you've done, prefer if you did a restaurant already.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online