Revamp a Resturant Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 235

Mô Tả Dự Án

[url removed, login to view] here is the current site I'm looking to revamp it and make it more cutting edge, I would like details how you would be willing to do this, I'm looking at different options from HTML to Wordpress sites as well. I would like to keep the ordering from the site feature. I would like who ever tries to win the bid to send me samples or your work you've done, prefer if you did a restaurant already.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online