Đã đóng

Revamping an existing website (Joomla-based)

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $232 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I want to revamp a christian community website to make it more responsive, news/events/sharings viewable and with ability to have secured login for group documents, calendar of activities, social media link or a secured link to cloud drive (google or Onedrive) for postings and document sharing. It must be in Joomla to allow maintenance and article updates eventually by admin person.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online