Đã đóng

Review website

Dự án này đã nhận được 111 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1290 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
111
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build

- ability to auto populate Australian addresses. Addresses have to be validated using Australia Post APIs

- ability to leave a review against the listing

It's a simple site but I need a proper polished product which has been thoroughly tested.

I will prefer companies with designers, dev and testers. I won't be doing any testing for you guys.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online