Còn mở

SCRIPT PLUGIN ADVERTISING SYSTEM PROJECT .NET AND PHP SEE BELOW

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $218 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Create a plugin similar to WP Advertising system [url removed, login to view] but for code iginitor not word press below is a script that i like that could also possible be modified but its not as user friendly as the one above and i dont like the UI

[url removed, login to view]

Looking for script for .net and php.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online