Đã đóng

Saya membutuhkan website baru

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $136 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Saya membutuhkan website baru Hanya membuatnya Lainnya atau tidak yakin Aplikasi bimbingan skripsi online, website di buat seperti forum, tiap forum yg sudah di selesaikan atau bimbingan sudah selesai forum di tutup dan di lanjutkan ke forum berikutnya sampai bimbingan berakhir.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online